3 Temmuz 2010 Cumartesi

İLETİŞİM

Tel:  0212 248 09 16 Faks: 0212 241 20 55

                                                      TARİHSEL GELİŞİM

Okulumuz, 1928 yılında “Beş Çınar İlkokulu” adı altında eğitim-öğretim hizmetlerine başlamıştır. Bu yönüyle okulumuz, cumhuriyet tarihinin 44. mektebi olarak Maarif Vekâleti tarafından numaralandırılmıştır. Okul tasnifi yöntemine son verilince “Talat Paşa İlkokulu” adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

Beş Çınar İlkokulu, içinde beş tane çınar ağacı ve havuzu olan bir bahçeye inşa edildiği için bu adı almıştır. Okul bahçesindeki müştemilata Mahmut Şevket Paşa İlkokulu adıyla ikinci bir kurum yapılmış ve 1940 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Ancak 1960 yılında iki kurum da Talat Paşa İlkokulu ile birleştirilmiştir.

1943 yılında okulun kullandığı mekânda semtin ve bölgenin ihtiyacına göre “Şişli Ortaokulu” da açılmıştır. 1943 yılından 1963 yılına kadar Talat Paşa İlkokulu, Mahmut Şevket Paşa İlkokulu ve Şişli Ortaokulu aynı mekânda ve binalarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 1964 yılında ise müştemilatların yıkılmasıyla şimdiki yeni binasının inşaatına başlanmış; bu bina 1967–1968 eğitim-öğretim yılında hizmete açılmıştır. 1960 yılından sonra Talat Paşa İlkokulu ile Mahmut Şevket Paşa İlkokulu birleşip Talat Paşa İlkokulu adını almıştır. Talat Paşa İlkokulu, 1990’lı yıllara kadar Şişli Ortaokulu ile birlikte aynı mekânda eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

1990–1992 yılları arasında eğitimde ilköğretim okullarının yaygınlaştırılması perspektifi neticesinde “Talat Paşa İlköğretim Okulu” adını almıştır. Okulumuzun ilk müdürü Zihni Uztekin’dir. Daha sonra Nihat Ertuğrul bu görevi devralmıştır. Sayın Mustafa Kasap’in okul müdürlüğü görevinden sonra 1995 yılından itibaren okulumuzun müdürlüğünü Sayın Hıfsı Filik yapmaktadır.

Okulumuz, 82 yıllık geleneğiyle Şişli ilçesinin ve Türkiye’nin en köklü kurumsal kimliğine sahip okullarının başında gelmektedir. 82 yıllık birikim ve deneyimle on binlerce öğrenciyi yetiştirip ülkemizin gelişmesinde mihenk taşı işlevi gören okulumuz, Türkiye’ye binlerce bilim insanı, politikacı, eğitimci, sağlık elemanı, polis, hakim, savcı, avukat, sanatçı, sporcu yetiştirmiştir.

Okulumuz; 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 25 öğretmen, dört hizmetliyle 18 derslikte eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.