3 Temmuz 2010 Cumartesi

Okulun Güçlü Yönleri ve Fırsatları

a. Okulun Güçlü Yönleri


 Öğretmen – yönetici iletişimin iyi olması

 Okulda olumlu bir kurum kültürünün varlığı

 Okulun 82 yıllık bir geleneğe ve deneyime sahip olması

 Demokratik, şeffaf ve eleştiriye açık okul ortamının olması

 Deneyimli, dinamik bir öğretmen ve idareci kadrosunun bulunması

 Okulun disiplinli olması

 Güvenli bir okul ortamının olması

 Rehberlik Servisi’nin etkin çalışması

 Okulun sürekli temiz tutulması, Okul kantininin temiz olması

 Öğrencilerde eğitimi engelleyici şiddet yönelimlerinin minimum düzeyde olması

 Şişli’nin sürekli gelişen ve yenilenen bir mahallesinde olması

 Spor salonuna ve konferans salonuna sahip olması

 Okulumuzun Şişli Belediyesi ile iyi ilişkilerinin olması

 Fen ve bilgisayar laboratuarının olması

 Tekli öğretimin yapılması

 Başarı değerlendirme sınavlarının okul genelinde yapılması

 Okul çevresinde çok fazla internet kafe olmaması

 Demokratik tavır sergileyen yönetim anlayışına sahip olması

 Eğitime uygun bir binaya sahip olması

 24 saat kamera kontrol sisteminin olması

 Okulun velilere güven vermesi

 Okulun konumu itibariyle kültürel-sanatsal kuruluşlara yakın olması

 Veli profilinin eğitimli olması ve eğitime değer vermesi

 Öğrencilerimize dönük kurs olanaklarının olması

 Okul öncesi eğitimin öneminin veliler tarafından algılanması

 Okulun temel ihtiyaçlarının giderilebilmesi

 Okulun tadilatının düzenli olarak yapılması

 Öğretmen kadrosunun tam olması; boş ders geçmemesi

 Yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyulması

 İşlerin zamanında, özenli ve düzenli yapılması

 Takım/aile ruhu içinde çalışma

b. Okulun Fırsatlar


 Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi ile işbirliğinin güçlü olması

 Okulun diğer okul/kurumlarla işbirliğinin güçlü olması

 Veli beklentisinin çok yüksek olması

 Ülkemizde ve dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmeler

 Sosyo - ekonomik koşulları uygun velilerin olması

 Okulun köklü bir geçmişinin olması

 Okulumuzun çevrede tercih edilir okul haline gelmiş olması

 Öğretmen ve idarecilerin işbirliğine ve yeniliklere açık olması

 Okul çevresinde kültür-sanat kurum ve kuruluşlarının olması

 Okulumuzun sürekli gelişen bir mahallede yer alması

 Okulumuzun yeni ek binasının yapılacak olması

 Gelişmeye açık bir şehirde / bölgede bulunuyor olması